Lời kể của người hùng nhảy xuống dòng lũ dữ cứu người

Đại diện Huyện uỷ Quan Hoá trao thưởng nóng cho anh Phạm Bá Huy. Ảnh: Quách Du
Đại diện Huyện uỷ Quan Hoá trao thưởng nóng cho anh Phạm Bá Huy. Ảnh: Quách Du
Đại diện Huyện uỷ Quan Hoá trao thưởng nóng cho anh Phạm Bá Huy. Ảnh: Quách Du
Lên top