Lời kể của nạn nhân thoát chết trong vụ sạt núi, trôi 4 nhà ở Bắc Trà My