Lời kể của lao động "chui" ở Anh: Ác mộng và bỏ mạng ở xứ người

Anh T. mặc áo trắng đang kể về thời gian lao động "chui" ở Anh của mình. Ảnh: Trần Tuấn
Anh T. mặc áo trắng đang kể về thời gian lao động "chui" ở Anh của mình. Ảnh: Trần Tuấn
Anh T. mặc áo trắng đang kể về thời gian lao động "chui" ở Anh của mình. Ảnh: Trần Tuấn
Lên top