Lời kể của 2 chị em bị lạc trong rừng già 2 ngày

Chó nghiệp vụ của Biên phòng Quảng Trị tham gia tìm kiếm 2 người mất tích. Ảnh: HL.
Chó nghiệp vụ của Biên phòng Quảng Trị tham gia tìm kiếm 2 người mất tích. Ảnh: HL.
Chó nghiệp vụ của Biên phòng Quảng Trị tham gia tìm kiếm 2 người mất tích. Ảnh: HL.
Lên top