Lợi ít, thiệt nhiều khi rút bảo hiểm xã hội một lần

Sau một thời gian đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi hưu, người lao động nếu rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ lợi ít, thiệt nhiều. Ảnh minh họa: H.L
Sau một thời gian đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi hưu, người lao động nếu rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ lợi ít, thiệt nhiều. Ảnh minh họa: H.L
Sau một thời gian đóng BHXH nhưng chưa đủ tuổi hưu, người lao động nếu rút bảo hiểm xã hội một lần sẽ lợi ít, thiệt nhiều. Ảnh minh họa: H.L
Lên top