Cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới:

Lời giải cho bài toán hạ tầng các tỉnh miền núi miền Bắc

Cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới. Ảnh HP
Cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới. Ảnh HP
Cao tốc Thái Nguyên - Chợ Mới. Ảnh HP

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top