Lợi dụng giãn cách xã hội để phá rừng đầu nguồn

Khoảng 2 hecta rừng thượng nguồn thủy điện Hương Điền (Thừa Thiên Huế) bị chặt phá. ẢNh: Đ. Quang.
Khoảng 2 hecta rừng thượng nguồn thủy điện Hương Điền (Thừa Thiên Huế) bị chặt phá. ẢNh: Đ. Quang.
Khoảng 2 hecta rừng thượng nguồn thủy điện Hương Điền (Thừa Thiên Huế) bị chặt phá. ẢNh: Đ. Quang.
Lên top