Lốc xoáy bất ngờ, nhiều hộ dân lâm vào cảnh "màn trời chiếu đất"

Lên top