Loay hoay giữ rừng Điện Biên

Vàng A Giàng ngẩn ngơ trước mảnh rừng vừa phá. Ảnh: Thành Chương
Vàng A Giàng ngẩn ngơ trước mảnh rừng vừa phá. Ảnh: Thành Chương
Vàng A Giàng ngẩn ngơ trước mảnh rừng vừa phá. Ảnh: Thành Chương
Lên top