Loay hoay giảm tải sĩ số trường công

Trước năm học mới, bài toán về giảm tải sĩ số lớp học vẫn là bài toán khó với nhiều địa phương. Ảnh: Trần Vương
Trước năm học mới, bài toán về giảm tải sĩ số lớp học vẫn là bài toán khó với nhiều địa phương. Ảnh: Trần Vương
Trước năm học mới, bài toán về giảm tải sĩ số lớp học vẫn là bài toán khó với nhiều địa phương. Ảnh: Trần Vương
Lên top