Loay hoay bài toán chỉnh trang đô thị

TPHCM đang gặp khó khăn về quỹ đất và vốn cho việc di dời và xóa bỏ nhà ven kênh rạch. Ảnh: GIA KHANG
TPHCM đang gặp khó khăn về quỹ đất và vốn cho việc di dời và xóa bỏ nhà ven kênh rạch. Ảnh: GIA KHANG
TPHCM đang gặp khó khăn về quỹ đất và vốn cho việc di dời và xóa bỏ nhà ven kênh rạch. Ảnh: GIA KHANG

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Lên top