Loạn giá buồng khử khuẩn phòng COVID-19

Buồng khử khuẩn tại TPHCM có giá 30 triệu đồng. Ảnh: Hà Anh.
Buồng khử khuẩn tại TPHCM có giá 30 triệu đồng. Ảnh: Hà Anh.
Buồng khử khuẩn tại TPHCM có giá 30 triệu đồng. Ảnh: Hà Anh.
Lên top