LỢI DỤNG VẬT TƯ LÀM CĂN CƯỚC CÔNG DÂN CẤP CHẬM:

Loạn “cò mồi” làm thẻ căn cước

Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục. Ảnh: T.S
Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục. Ảnh: T.S
Cán bộ hướng dẫn người dân làm thủ tục. Ảnh: T.S

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM