Tình trạng lợi dụng danh nghĩa nhà báo để vi phạm pháp luật:

Loại bỏ những “con sâu làm rầu nồi canh”!

Ông Hà Minh Huệ. Ảnh: Xuân Hải
Ông Hà Minh Huệ. Ảnh: Xuân Hải
Ông Hà Minh Huệ. Ảnh: Xuân Hải
Lên top