Lo quá tải giao thông, Hà Nội chi hàng chục ngàn tỷ đồng xây 14 cầu vượt sông

Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - Vũ Duy Tuấn công bố nội dung quy hoạch 14 cầu vượt sông. Ảnh: Bảo Thắng
Phó giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội - Vũ Duy Tuấn công bố nội dung quy hoạch 14 cầu vượt sông. Ảnh: Bảo Thắng