Lở núi Phước Sơn: Người dân Phước Công chỉ còn một bộ đồ trên người

Người dân thôn 3 Phước Lộc chỉ còn một bộ đồ trên người
Người dân thôn 3 Phước Lộc chỉ còn một bộ đồ trên người
Người dân thôn 3 Phước Lộc chỉ còn một bộ đồ trên người
Lên top