Lở núi Phước Sơn: Lực lượng cứu hộ vẫn chưa tiếp cận được hiện trường

Đường vào xã Phước Tuần bị sạt lở, chia cắt nhiều nơi. Ảnh: Phạm Trọng Ý
Đường vào xã Phước Tuần bị sạt lở, chia cắt nhiều nơi. Ảnh: Phạm Trọng Ý
Đường vào xã Phước Tuần bị sạt lở, chia cắt nhiều nơi. Ảnh: Phạm Trọng Ý
Lên top