Lở núi Phước Sơn: Ban chỉ huy tiền phương xa hiện trường hơn 50km

Mọi nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đến thời điểm này đều rất khó thực hiện. Ảnh: Tường Minh
Mọi nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đến thời điểm này đều rất khó thực hiện. Ảnh: Tường Minh
Mọi nỗ lực tiếp cận hiện trường vụ sạt lở đến thời điểm này đều rất khó thực hiện. Ảnh: Tường Minh
Lên top