Lo người dân cho khỉ ăn làm "hư" khỉ, Đà Nẵng tuyển người “gác" ở Sơn Trà

Ngăn người dân cho khỉ ăn, Đà Nẵng tuyển hẳn tình nguyện viên “canh gác". Ảnh: TT
Ngăn người dân cho khỉ ăn, Đà Nẵng tuyển hẳn tình nguyện viên “canh gác". Ảnh: TT
Ngăn người dân cho khỉ ăn, Đà Nẵng tuyển hẳn tình nguyện viên “canh gác". Ảnh: TT
Lên top