Lo ngại Vườn quốc gia Cát Tiên bị xâm phạm

Ghe hút cát nằm “bất động” trên sông Đồng Nai đoạn qua huyện Tân Phú khi có cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: PV
Ghe hút cát nằm “bất động” trên sông Đồng Nai đoạn qua huyện Tân Phú khi có cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: PV
Ghe hút cát nằm “bất động” trên sông Đồng Nai đoạn qua huyện Tân Phú khi có cơ quan chức năng kiểm tra. Ảnh: PV
Lên top