Lo ngại lây COVID-19, Nha Trang điều xe cẩu "giải cứu" 4 tình nguyện viên

Lên top