Lo ngại dịch COVID-19 phức tạp, Cà Mau dời ngày thi thử tốt nghiệp THPT

Cà Mau dời ngày thi thử tốt nghiệp đến ngày 20.5. Ảnh chụp kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Nhật Hồ
Cà Mau dời ngày thi thử tốt nghiệp đến ngày 20.5. Ảnh chụp kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Nhật Hồ
Cà Mau dời ngày thi thử tốt nghiệp đến ngày 20.5. Ảnh chụp kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2020. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top