Lo ngại dịch COVID-19, nhiều nhà hàng, quán nhậu đìu hiu

Lên top