Lo ngại các hang trên Vịnh Hạ Long quá tải vì phải đón hàng triệu khách/năm

Hang Đầu Gỗ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hang Đầu Gỗ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Hang Đầu Gỗ. Ảnh: Nguyễn Hùng
Lên top