Lo lây lan dịch bệnh, ông Dũng "lò vôi" tạm đóng cửa khu du lịch Đại Nam

Khu du lịch Đại Nam từng phải tạm dừng hoạt động để phòng dịch trong 6 tháng.
Khu du lịch Đại Nam từng phải tạm dừng hoạt động để phòng dịch trong 6 tháng.
Khu du lịch Đại Nam từng phải tạm dừng hoạt động để phòng dịch trong 6 tháng.
Lên top