Lơ là phòng dịch, hàng loạt cán bộ y tế ở Trà Vinh bị đình chỉ công tác

Lên top