Lo khó thu phí, 1 số BV ở Khánh Hòa từ chối thẻ BHYT trên VssID

Lên top