Lo khô hạn kèm nước nhiễm mặn, Đà Nẵng – Quảng Nam xin nước thuỷ điện

Nguồn nước ở An Trạch đang ở mức thấp khiến Đà Nẵng lo ngại việc thiếu nước. Ảnh: NĐ
Nguồn nước ở An Trạch đang ở mức thấp khiến Đà Nẵng lo ngại việc thiếu nước. Ảnh: NĐ
Nguồn nước ở An Trạch đang ở mức thấp khiến Đà Nẵng lo ngại việc thiếu nước. Ảnh: NĐ
Lên top