Lỗ hổng trong tuyển dụng và bảo vệ tài xế của Grab

Hai tài xế Grab đang tự sửa xe trên vỉa hè để tiết kiệm chi phí.
Hai tài xế Grab đang tự sửa xe trên vỉa hè để tiết kiệm chi phí.
Hai tài xế Grab đang tự sửa xe trên vỉa hè để tiết kiệm chi phí.
Lên top