Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

"Lỗ hổng" quản lý tiền công đức: Kiểm toán để tạo niềm tin của cộng đồng

Người dân đi lễ đền chùa. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người dân đi lễ đền chùa. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Người dân đi lễ đền chùa. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top