Ai đứng sau CLB Tình Người có dấu hiệu mê tín dị đoan?

"Lỗ hổng" quản lý dẫn đến nguy cơ trục lợi tiền từ thiện

Những người từng tham gia CLB Tình người phản ánh việc nhập nhằng thu - chi của CLB này tới PV Báo Lao Động. Ảnh: Phan Loan
Những người từng tham gia CLB Tình người phản ánh việc nhập nhằng thu - chi của CLB này tới PV Báo Lao Động. Ảnh: Phan Loan
Những người từng tham gia CLB Tình người phản ánh việc nhập nhằng thu - chi của CLB này tới PV Báo Lao Động. Ảnh: Phan Loan
Lên top