Lộ ảnh nóng Phó Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch UBND xã và nguyên Phó Chủ tịch xã trong nhà nghỉ