Link xem trực tiếp bắn pháo hoa chào đón Tết Canh Tý 2020 trên cả nước

Vào thời khắc giao thừa, nhiều địa phương trên cả nước đều tổ chức bắn pháo hoa.
Vào thời khắc giao thừa, nhiều địa phương trên cả nước đều tổ chức bắn pháo hoa.
Vào thời khắc giao thừa, nhiều địa phương trên cả nước đều tổ chức bắn pháo hoa.
Lên top