Liều mình chuyển hàng cứu đói đến những vùng còn cô lập ở Phước Sơn

Cõng hàng, cắt núi vượt sông để tiếp tế dân vùng cô lập ở vùng cao Phước Sơn sáng 1.11. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Cõng hàng, cắt núi vượt sông để tiếp tế dân vùng cô lập ở vùng cao Phước Sơn sáng 1.11. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Cõng hàng, cắt núi vượt sông để tiếp tế dân vùng cô lập ở vùng cao Phước Sơn sáng 1.11. Ảnh: Nguyễn Kỷ
Lên top