Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp Thành Luân (Đắk Lắk)

Liên tục đổi mới để phát triển sau 10 năm hình thành

Ngay từ ngày đầu thành lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Thành Luân đã tập trung vào chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng việc dạy và học.
Ngay từ ngày đầu thành lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Thành Luân đã tập trung vào chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng việc dạy và học.
Ngay từ ngày đầu thành lập, trung tâm giáo dục nghề nghiệp Thành Luân đã tập trung vào chất lượng đào tạo, nâng cao chất lượng việc dạy và học.
Lên top