Liên tiếp xảy ra động đất ở huyện miền núi tỉnh Quảng Ngãi

Bản đồ tâm chấn động đất xảy ra lúc 11h17 ngày 12.4. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu
Bản đồ tâm chấn động đất xảy ra lúc 11h17 ngày 12.4. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu
Bản đồ tâm chấn động đất xảy ra lúc 11h17 ngày 12.4. Ảnh: Viện Vật lý Địa cầu
Lên top