Liên tiếp xảy ra động đất có phải bất thường?

EVN cho rằng, đập thủy điện Sông Tranh 2 có thể chịu được động đất cấp độ VIII. Ảnh minh họa.
EVN cho rằng, đập thủy điện Sông Tranh 2 có thể chịu được động đất cấp độ VIII. Ảnh minh họa.
EVN cho rằng, đập thủy điện Sông Tranh 2 có thể chịu được động đất cấp độ VIII. Ảnh minh họa.
Lên top