Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất trong 2 ngày tại Điện Biên

Bản đồ chấn tâm động đất.
Bản đồ chấn tâm động đất.
Bản đồ chấn tâm động đất.

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM