Liên tiếp xảy ra 2 trận động đất: Rà soát lại các công trình cao tầng

Viện Vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi để thông tin tới người dân và cơ quan chức năng về các trận động đất. Ảnh: IGP
Viện Vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi để thông tin tới người dân và cơ quan chức năng về các trận động đất. Ảnh: IGP
Viện Vật lý địa cầu đang tiếp tục theo dõi để thông tin tới người dân và cơ quan chức năng về các trận động đất. Ảnh: IGP
Lên top