Liên tiếp ghi nhận ca nhiễm mới, Phú Thọ quyết gỡ 10 chốt kiểm dịch

Liên tiếp ghi nhận các F0 trong cộng đồng, UBND tỉnh Phú Thọ vẫn quyết định tạm thời dừng hoạt động các chốt kiểm dịch từ 6h ngày 20.10 tới khi có thông báo mới. Ảnh: BPT.
Liên tiếp ghi nhận các F0 trong cộng đồng, UBND tỉnh Phú Thọ vẫn quyết định tạm thời dừng hoạt động các chốt kiểm dịch từ 6h ngày 20.10 tới khi có thông báo mới. Ảnh: BPT.
Liên tiếp ghi nhận các F0 trong cộng đồng, UBND tỉnh Phú Thọ vẫn quyết định tạm thời dừng hoạt động các chốt kiểm dịch từ 6h ngày 20.10 tới khi có thông báo mới. Ảnh: BPT.
Lên top