Liên tiếp động đất ở Sơn La: Khuyến nghị người dân gia cố nhà cửa

Viện Vật lý địa cầu khuyến nghị những việc người dân nên làm khi xảy ra động đất để giảm nguy cơ thương vong. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu.
Viện Vật lý địa cầu khuyến nghị những việc người dân nên làm khi xảy ra động đất để giảm nguy cơ thương vong. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu.
Viện Vật lý địa cầu khuyến nghị những việc người dân nên làm khi xảy ra động đất để giảm nguy cơ thương vong. Nguồn: Viện Vật lý địa cầu.
Lên top