Liên tiếp cho kết quả sai, một trung tâm đăng kiểm bị đình chỉ hoạt động

Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20-04D tại Thái Nguyên bị đình chỉ hoạt động 1 tháng. Ảnh: CTV.
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20-04D tại Thái Nguyên bị đình chỉ hoạt động 1 tháng. Ảnh: CTV.
Trung tâm Đăng kiểm xe cơ giới 20-04D tại Thái Nguyên bị đình chỉ hoạt động 1 tháng. Ảnh: CTV.
Lên top