Liên tiếp các vụ đất sụp tại Cà Mau: Hiện tượng khó lý giải

Một đoạn đường đê biển tây bị sụp kéo dài trên 120m có nơi sụp sâu 2m. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử (đứng giữa) kiểm tra đoạn sụp sâu. Ảnh: Nhật Hồ
Một đoạn đường đê biển tây bị sụp kéo dài trên 120m có nơi sụp sâu 2m. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử (đứng giữa) kiểm tra đoạn sụp sâu. Ảnh: Nhật Hồ
Một đoạn đường đê biển tây bị sụp kéo dài trên 120m có nơi sụp sâu 2m. Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử (đứng giữa) kiểm tra đoạn sụp sâu. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top