Liên tiếp cá sấu sổng chuồng, Cà Mau vào cuộc tăng cường quản lý

Cá sấu được nhiều người dân Cà Mau gây nuôi. Ảnh: Nhật Hồ
Cá sấu được nhiều người dân Cà Mau gây nuôi. Ảnh: Nhật Hồ
Cá sấu được nhiều người dân Cà Mau gây nuôi. Ảnh: Nhật Hồ
Lên top