Liên tiếp 4 vụ ăn nhậu trên cao tốc: Biết luật nhưng ý thức kém?

Một gia định ăn nhậu trên cao tốc ngày mùng 2 Tết vừa qua.
Một gia định ăn nhậu trên cao tốc ngày mùng 2 Tết vừa qua.
Một gia định ăn nhậu trên cao tốc ngày mùng 2 Tết vừa qua.
Lên top