Liên quan vụ 2 phóng viên bị bắt giữ: Có lúc cả ngàn người đổ về “bức tử” rừng phòng hộ

Hiện trường "đại công trường" khai thác quặng trái phép ở tiểu khu 193, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: T.L
Hiện trường "đại công trường" khai thác quặng trái phép ở tiểu khu 193, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: T.L
Hiện trường "đại công trường" khai thác quặng trái phép ở tiểu khu 193, xã Khánh Thành, huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa. Ảnh: T.L