Liên quan đến Nhà máy nước mặt Sông Đuống: Hà Nội điều chỉnh những gì trong quy hoạch cấp nước?

Nhà máy nước mặt Sông Đuống. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhà máy nước mặt Sông Đuống. Ảnh: Hải Nguyễn
Nhà máy nước mặt Sông Đuống. Ảnh: Hải Nguyễn
Lên top