Liên quan đến 8 trường hợp nhiễm COVID-19: Buddha bar đã tráo tên?

Lên top