Liên ngành TP.Hà Nội tích cực phối nhằm đảm bảo quyền lợi của người lao động

Bảo hiểm Xã hội TP.Hà Nội đặt mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiệu quả. Nguồn: BHXHHN
Bảo hiểm Xã hội TP.Hà Nội đặt mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiệu quả. Nguồn: BHXHHN
Bảo hiểm Xã hội TP.Hà Nội đặt mục tiêu phục vụ người dân và doanh nghiệp với tinh thần trách nhiệm, chuyên nghiệp, hiệu quả. Nguồn: BHXHHN
Lên top