Liên đoàn Luật sư Việt Nam kêu gọi chung tay chống dịch bệnh COVID-19

Bệnh viện Đà Nẵng cách ly y tế thêm 14 ngày từ 11.8. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện Đà Nẵng cách ly y tế thêm 14 ngày từ 11.8. Ảnh: Hữu Long
Bệnh viện Đà Nẵng cách ly y tế thêm 14 ngày từ 11.8. Ảnh: Hữu Long
Lên top